When you don’t know what to do, do nothing. Get quiet so you can hear the still, small voice - your inner GPS guiding you to true North.

Intuition is a process that allows us to understand things directly without reasoning, analyzing or bridging between the conscious and the subconscious of the mind, or between instinct and reason.

Category

Liên Kết Chia Sẻ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.