Mental health

Mental health is defined as a well-being where an individual realizes his or her own potential, able to cope with the normal stresses in life, to be able to work in a way. actively, and contribute to the community.

Category

Liên Kết Chia Sẻ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.