Mature

Maturity is the ability to adapt to a social environment, perceive the exact time and place to behave properly and know when to do something, depending on the circumstances and depending on the culture. the socialization that we live in

Category

Liên Kết Chia Sẻ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.