Heaven is under our feet as well as over our heads.

Nature's love is to love and cherish the nature that surrounds one's life. Love nature, living in harmony with it is a attachment and vibration before its beauty; Love, preserve and protect nature.

Category

Liên Kết Chia Sẻ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.