Don’t cry because it’s over, smile because it happened.

Being celibacy is a way of living freely alone, without being tied down, dependent on someone. They are self-decisive and free for themselves.

Category

Liên Kết Chia Sẻ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.