Diligence is the mother of good luck.

Benjamin Franklin (January 17, 1706 - April 17, 1790) is an American politician, scientist, author, philosopher, inventor, activist, diplomat. He is considered one of the most famous founders of the country of the United States.

Category

Liên Kết Chia Sẻ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.