Be fearful when others are greedy and greedy when others are fearful.

Warren Edward Buffett is an American investor, entrepreneur, and philanthropist. In 2007 he was listed by Time magazine as "100 most influential people in the world".

Category

Liên Kết Chia Sẻ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.